Seniorencircus

Jong geleerd, jong gebleven
Senioren en kinderen maken samen circus in een reeks van workshops die met een gezamenlijke presentatie aan de buurt wordt afgesloten. Hoe dat eruit ziet? Kijk zelf maar naar het korte filmpje hieronder.

Sociaal circus
Circus als middel voor ontmoeting en contact, sociaal circus. Niet de prestatie staat voorop, maar het onderlinge plezier en vertrouwen. Verslag en follow-up zorgen dat het verzorgingstehuis openingen creëert of verbreedt naar bewoners en instellingen in de wijk. Het project won in 2011 een ‘Appeltje van Oranje’.

Voorzichtig knuffelenOpzet middag
De kinderen komen binnen. In de regel wat uitgelaten. Ze spelen en rennen. De senioren zitten al te wachten. De meesten genieten al van dit moment. De kinderen brengen met hun drukte leven in de brouwerij. Vaak laten de kinderen eerst zien, wat zij die week geleerd hebben. Vervolgens zijn er wat gezamenlijke oefeningen. De pauze is vooral gezellig, met koffie, thee, ranja en koek. Na de pauze is er ruimte voor meer circusoefeningen of een spel. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke pyramide van de kinderen. Bij het afscheid lopen de kinderen in een lange sliert weer naar buiten. Zwaaien, doeg, tot volgende week.

Opzet traject
De ervaring leert dat een reeks van acht weken ideaal is. De eerste twee weken krijgen de kinderen circusles op hun instelling. De kist met circusmaterialen blijft achter op de kinderopvang of school, zodat de kinderen ook buiten het trainingsuur kunnen oefenen. De volgende vijf weken spelen ze samen met de senioren op het verzorgingstehuis. De laatste week is er een presentatie. Ouders, familieleden, buren en wijkbewoners worden uitgenodigd voor deze voorstelling. Spannend, want nu kijkt iedereen!

Kinderen met diabolo

Reacties
Bewoners, kinderen en publiek zijn vrijwel unaniem enthousiast. Logisch, zonder enthousiasme is er geen circus. De gezamenlijke beleving, het plezier en het contact zijn de basis voor het slagen van de workshops. Verschillen zijn er ook.

De senioren kijken elke week uit naar de komst van de kinderen. Zij brengen sfeer en levendigheid in het tehuis. De senioren vinden het fijn om samen te spelen, maar voelen zich vooral ook verantwoordelijk voor de kinderen. Zij moeten het leuk hebben.

De kinderen vinden de eerste keer reuze spannend. Hun eigen opa’s en oma’s zijn meestal veel jonger. De senioren in het verzorgingstehuis zijn wel echt erg oud; wat kunnen die nog? De onwennigheid verdwijnt door samen te spelen, te lachen en te kletsen. Op het eind is er vooral respect.

In 2010 is er bij afsluiting van de eerste reeks workshops een muurkrant gemaakt. De krant geeft een goede indruk van de opzet en beleving van het circusproject.

Samen thee drinken

Handleiding
De methodiek wordt verder uitgewerkt in een handleiding. Binnenkort leest u op deze site meer over de voorwaarden voor een geslaagde workshopreeks (do’s en don’ts), gebruikte circustechnieken en spelletjes, hoe stimuleer je contact, hoe geef je vervolg aan het circusproject.